Czym są skutki uboczne?

Skutki uboczne to niepożądane efekty leczenia nowotworu. Większość z nich ustępuje po terapii. Mogą mieć łagodny charakter i być krótkotrwałe. Zdarza się jednak, że są bardziej nasilone.

Zachorowanie na raka i leczenie choroby nowotworowej mają ogromny wpływ na życie człowieka. Powodzenie terapii w znaczącym stopniu zależy od tego, czy pacjent będzie w stanie zaakceptować zmiany zachodzące w jego życiu i podporządkować wszystko celowi, jakim jest wyzdrowienie. Terapia jest zazwyczaj długotrwała, związana z kilkutygodniowym pobytem w szpitalu oraz działaniami niepożądanymi. Efekty uboczne leczenia utrzymują się czasem długo po zakończonej terapii – sprawiają, że pacjent inaczej czuje i myśli.

Życie ze skutkami ubocznymi terapii onkologicznych

Ankieta dla pacjentów

Ankieta jest skierowana do wszystkich pacjentów onkologicznych. Jej celem jest zbadanie opinii chorych onkologicznie o skutkach ubocznych leczenia, które przeszli lub przechodzą. Wyniki posłużą do napisania raportu.
Ankieta jest anonimowa, udział w niej nie wymaga podania danych wrażliwych. Sondaż przeprowadza kilka organizacji pacjenckich.

Życie ze skutkami ubocznymi terapii onkologicznych – nowotwór nerki

Ankieta dla pacjentów

Nazwą „rak nerki” określa się grupę nowotworów złośliwych, które rozwijają się w nerce. Zdecydowaną większość nowotworów nerki stanowią tak zwane raki nerkowokomórkowe.
Ogólnie, rak nerki odpowiada za około 2–3% wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe. W Polsce, w 2012 roku, odnotowano około 4900 zachorowań na raka nerki. Choroba ta występuje dwa razy częściej u mężczyzn niż u kobiet, zazwyczaj chorują osoby po 40. roku życia.

Primum PR

Wierzymy, że wyjątkowe kampanie powstają z niezwykłych historii. Pozwól nam stworzyć i opowiedzieć Twoją.

 

Adres kontaktowy – skutkiuboczne@primum.pl

Bibliografia:

K. Składowski, Wspólnie pokonajmy raka, Kraków 2011. R.Kordek, Onkologia. Podręcznik dla studentów i lekarzy, Gdańsk 2007. M. Krzakowski, Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych – 2011 r., Tom I, Gdańsk 2011. J. Meder, Aktualne zasady postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w onkologii, Warszawa 2011.